Bedrijven

Het zijn woelige tijden op de arbeidsmarkt. De economie laat een positieve rode draad zien waardoor mensen het weer aandurven om zekerheden los te laten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Eén van de belangrijkste redenen om niet van werkgever te veranderen is de mate waarin men tevreden is bij de huidige werkgever!

Medewerkertevredenheid is een veelomvattend begrip en van vele factoren afhankelijk.

Onze ervaring is dat binnen het bedrijven een belangrijk onderwerp gevonden wordt. Immers, de werknemers maken het verschil! Maar wanneer je een vraag stelt zoals bijvoorbeeld; wanneer heb je voor het laatst inzichtelijk gemaakt hoe tevreden de medewerkers zijn? Dan blijft het antwoord vaak uit of wordt  er verwezen naar argumenten. Inzichtelijk maken en blijven toetsen in de toekomst is naar onze mening een zeer belangrijk onderzoek voor de continuïteit van uw bedrijf.

Onze werkwijze start met een gedegen digitaal onderzoek onder alle medewerkers. Hiervoor wordt afhankelijk van de grootte van het bedrijf een vast tarief berekend. De uitkomsten worden geanalyseerd en de resultaten en aandachtspunten aan u gepresenteerd. Samen met u kunnen we tot een plan van aanpak komen en een win/ win situatie creëren. U heeft meer tevreden medewerkers met o.a. minder uitstroom, lagere ziektekosten, een verbeterde werksfeer en daarmee hogere financiële resultaten. Uw investering in ons verdient zich snel terug.

Wij daarentegen kunnen bijdragen aan het levensgeluk van mensen, zij brengen tenslotte een groot deel van hun beschikbare tijd bij u door.

Een andere win/ win situatie is het begeleiden van uw (dreigend) langdurige ziekteverzuim. In veel gevallen wordt de standaard procedure met de bedrijfsarts opgevolgd maar de echte aandacht voor de medewerkers is er niet. Onderzoeken wijzen uit dat een groot deel van de klachten niet zakelijk gerelateerd is en u heeft er geen of weinig invloed op. Wij treden uit uw naam in contact met de medewerker en gaan in gesprek. Onze doelstelling is een veilige gesprekspartner te zijn en samen naar de oorzaken van de klachten te kijken met als uitgangspunt duurzaam terug te keren in het arbeidsproces. Uw voordelen zijn een hogere medewerkertevredenheid, (veelal) kortere herstelperiode, verminderde kans op herhaling en een bijdrage in de wet Poortwachter.

Aansluitend op het thema langdurig ziekte verzuim bieden we ook groepstrainingen aan. Deze worden veelal ingezet ter preventie van werkstress, burn-out klachten en ziekteverzuim. Daarnaast worden deze trainingen ingezet om van Willen naar Doen een gedragsverandering tot stand te brengen.
De training is wetenschappelijk onderbouwd en erkend! 

Los van bovenstaande specialisaties kunnen wij u bijstaan met het coachen van teams, individuele medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.

Heeft u interne trainingen of workshops die gefaciliteerd moeten worden maar geen beschikbare mensen dan bieden wij ook hier onze diensten aan.

Wij zijn pas tevreden als u met een grote glimlach van ons afscheid neemt!
De mens zien groeien  is waar wij heel gelukkig van worden.