Coaching

Coachen is een bekend begrip in Nederland en wordt op veel verschillende disciplines ingezet. Met het coachen ontwikkelt de coach een specifieke competentie om snel en doelgericht tot resultaten te komen. De focus ligt bij het startpunt waarbij de coach een methode, model of een tool toepast en sturend is in het coachingstraject. De coach leert je een ontwikkeling aan.

Hier zit het verschil met counseling waarbij je jezelf ontwikkelt en dit toepast om tot een resultaat te komen.

Afhankelijk van uw wensen en of (hulp) -vraag kan er gekozen worden voor coaching of counseling. Wij zullen adviseren maar de keuze maak je zelf!

Zoals bovenstaand kort omschreven is, is coachen een snellere manier om tot een resultaat te komen. We werken heel effectief toe naar het beoogde resultaat. Dit kan in veel gevallen erg goed van pas komen.

  • Er moet snel een beslissing genomen worden
  • Je wilt in korte tijd inzicht hebben
  • Er moet een specifieke ontwikkeling plaatsvinden
  • Er is sprake van conflicten
  • Resultaat op korte termijn

Dit zijn enkele voorbeelden waarbij het effectiever kan zijn om coaching in te zetten. Ook hier geldt dat onze dienstverlening gericht is op persoonlijke ontwikkeling.

Met onze werkwijze houden we niet vast aan één model of methode, er wordt tijdens het coachen gekeken naar de beste manier van coachen op dat moment. Vaak kan met een kleine zijstap meer inzicht worden gegeven waarmee de inhoud beter overgedragen wordt.

Wij vinden het belangrijk dat je alle relevante informatie met ons kunt delen, we zullen hier dan ook op gepaste wijze mee omgaan. De benadering van onze coach is laagdrempelig en de coach creëert een fijne en ontspannen sfeer tijdens de coaching gesprekken.

Wij dagen je graag uit om de eerste stap te zetten!

Wij zijn pas tevreden als u met een grote glimlach van ons afscheid neemt!
De mens zien groeien  is waar wij heel gelukkig van worden.