Particulier

Bovenstaand beeld kan bij iedereen een verschillend gevoel oproepen. Bij de één dobbert het schip stuurloos rond terwijl de ander kan zeggen dat je kunt vertrouwen op de automatische piloot. Een ander gevoel kan zijn dat iemand helemaal tot rust komt op het schip en daar tegenover iemand die in paniek kan raken omdat hij tot aan de verre horizon omringt is door alleen maar water, je bent op jezelf aangewezen.

Welk beeld u erbij krijgt is totaal niet relevant, wat opvallend is, is dat we nu al vier verschillende gevoelens kunnen benoemen bij hetzelfde beeld. Dit kan dus betekenen dat wat voor u belemmerend  is, kan door de ander worden gezien als geen probleem. Ook relevant is wat plezierige gevoelens zijn en welke bijdragen aan uw levensgeluk en welke gevoelens minder fijn zijn en u niet meer wilt voelen. Of deze gevoelens voortkomen uit bijvoorbeeld relatieproblemen, overbelasting (burn-out), onzekerheid of invloeden van buitenaf, wij helpen u graag bij uw persoonlijke situatie. Eén ding is zeker; wanneer u met ons in gesprek gaat, geeft dit nieuwe inzichten en draagt het bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Uzelf ontwikkelen betekent vaak (on)bekende terreinen opzoeken en de uitdaging met uzelf en of omgeving aangaan. Ook komt een ontwikkeling vaak tot stand door inzichten die tijdens gesprekken naar voren komen. U kunt uzelf een cadeautje geven door een persoonlijke groei door te maken!

In een vertrouwde omgeving, eerlijk en oprecht in gesprek gaan zijn kernwaarden waar wij veel waarde aan hechten. U moet bij ons zonder aarzelen alles kunnen vertellen waarbij alle informatie uiteraard vertrouwelijk door ons wordt behandeld. Afhankelijk van uw vraag aan ons en het intakegesprek kunnen we op basis van Coaching of Counseling een groeiproces starten. Meer uitleg over Coaching en Counseling

Ook in groepen trainen we gedragsverandering. Wilt u een betere vitaliteit door uw gedrag te veranderen? Omgaan met beginnende stress, keuzes leren maken, van Willen naar Doen: dit zijn voorbeelden wat u in deze training kunt bereiken.

Wij zijn pas tevreden als u met een grote glimlach van ons afscheid neemt!
De mens zien groeien  is waar wij heel gelukkig van worden.